Parlant d’educació


Blog Recursos educatius per a Socials i Llengües. Espai d'encontre formatiu per al professorat fet des d'Eivissa. Comença el Cicle “Parlant d’educació” (19 gener 2011).

Algunas reflexiones a propósito del número 32 de la Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (La mercantilización de la Educación), coordinado por Teresa García Gómez.

Responses to Comença el Cicle “Parlant d’educació”

  1. Ana says: Mentre “La asociación Universitaria de Formación del Profesorado” treu a l’agost de 2010 en la seva “Revista Electrónica Universitaria de Formación del Profesorado” el número 32 amb el títol de “La mercantilización de la Educación” coordinat per Teresa García Gómez, on diversos autors tals com Enrique Javier Díez Gutiérrez, del departament de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de León, fan una interessantíssima i rica reflexió en contra de l’educació basada en competències, aquí ens dediquem a fer-li la feina bruta al sistema. En fi, aquí us deixo el començament de l’editorial i l’enllaç de la revista. “El monogràfic que aquí presentem en la Revista Electrònica Interuniversitària de Formació del Professorat, ha aconseguit reunir una sèrie de reflexions sobre els processos de mercantilización que, ja des de fa temps, són moneda comuna en l’àmbit de l’educació. No pretenem més que deixar algunes localitzacions que permetin albirar la complexitat del fenomen i les seves profundes dimensions, sobretot en l’impacte (negatiu) que tenen assumptes com: el capitalisme cognitiu, l’educació basada en les competències, els sistemes de certificació i avaluació basats en la rendició de comptes i les proves diagnòstiques, l’ús comercial que es fa de les Tics, la intromissió d’empreses privades en el camp de la formació professional. Pensem que encara és temps que sectors professionals implicats en la transformació de l’educació, analitzin no tant el per què dels processos de mercantilización, sinó més aviat fins a on arriben els seus efectes”.

0 comentarios:

Publicar un comentario