Número de visitas recibidas por la página web de la aufop durante el año 2009


imageimageimage

Durante 2009, la página web de la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), (en la que están alojadas a texto completo sus dos revistas, la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado y la Revista
electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado), ha recibido 279.800 visitas, con un tráfico total de 151,44 GB. 

A título de ejemplo, durante el mes de diciembre de 2009 (mes en que disminuye el número de visitas como consecuencia de las vacaciones navideñas), la citada página web ha tenido el siguiente volumen de tráfico, especificado por países:

es Spain  7.28 GB

mx México 927.45 MB

pe Perú  487.49 MB

ve Venezuela 501.20 MB

cl Chile 399.75 MB

ar Argentina 373.04 MB

us United States 287.70 MB

co Colombia 244.32 MB

pr Puerto Rico 49.53 MB
 
ec Ecuador 99.82 MB

bo Bolivia 67.74 M

cr Costa Rica 44.24 MB

de Germany 3.71 MB

do Dominican Republic  31.04 MB

br Brazil 46.20 MB

ma Morocco 54.93 MB

gt Guatemala 15.41 MB

pt Portugal 41.52 MB

gb Great Britain 26.87 MB

jp Japan 25.20 MB

cu Cuba 24.84 MB

sv El Salvador 13.51 MB

pa Panamá 30.61 MB

au Australia 43.21 MB

uy Uruguay 24.63 MB

py Paraguay 5.39 MB

gr Greece 3.55 MB

no Norway 45.58 MB

cn China 42.95 MB

fr France 12.29 MB

ni Nicaragua 3.33 MB

hn Honduras 3.18 MB

tz Tanzania 3.87 MB

ca Canadá 2.35 MB

ch Switzerland 4.25 MB

it Italy 4.17 MB

ao Angola 321.40 KB

at Austria 2.38 MB

ua Ukraine 302.59 KB 

il Israel 1.12 MB

be Belgium 1.41 MB

ie Ireland  2.28 MB

ad Andorra 2.56 MB

ci Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 3.24 MB

kr South Korea 462.86 KB

in India 2.77 MB

nl Netherlands 740.11 KB

ro Romania 625.61 KB

gy Guyana 341.14 KB

ph Philippines 960.37 KB

by Belarus 780.66 KB

tr Turkey 813.39 KB

tw Taiwan 1.14 KB

tn Tunisia 524.95 KB

cy Cyprus 199.86 KB

ps Palestinian Territories 249.40 KB

gq Equatorial Guinea 72.92 KB

se Sweden 985.33 KB

tt Trinidad and Tobago 434.80 KB

qa Qatar 140.12 KB

ae United Arab Emirates 904.05 KB

ru Russian Federation 112.05 KB

dk Denmark 1.16 MB

mz Mozambique 33.93 KB

al Albania 611.42 KB

jm Jamaica 658.21 KB

eu European country 631.27 KB

pl Poland 62.16 KB

lu Luxembourg 52.88 KB

na Namibia 247.44 KB

lv Latvia 17.94 KB

om Oman 243.33 KB

hr Croatia 270.97 KB

pk Pakistan 223.68 KB

- Tráfico con origen desconocido 463.70 MB

0 comentarios:

Publicar un comentario